top of page
Miljöpolicy

Skaparkraft Film & Musikproduktion vill bidra till att skapa en hållbar utveckling genom att ta vårt ansvar för miljön och genom att följa vårt ledningssystem som är baserat på gällande miljölagstiftning och kraven i  BS 8909, en miljöstandard för filmproduktion.

Vi säkerställer att all personal får aktuell miljöutbildning och tillämpar ständig omvärldsbevakning för att rätt kunna identifiera, klassificera och påverka viktiga miljöaspekter, dvs aspekter som har betydelse för den yttre miljön eller människors hälsa.

miljopolicy_skaparkraft.jpg
bottom of page