FILMPEDAGOGIK
 

FILM – Utnyttja filmmediet och gör en kortfilm

 • Grundläggande filmteori och dramaturgi (vi håller en introduktion)

 • Grupparbete (rek 3-4 st elever/grupp)

 • Skapa ett bildmanus/story samt planera inspelning

 • Filma & redigera (iPad, iMovie)

 • Visning av alla filmer i klassrummet

UPPLÄGG & TIDSÅTGÅNG

 • Upplägget kan göras på en heldag, eller delas upp på två besök. Ni väljer.

 • Två besök/klass (ca 1 veckas mellanrum mellan besöken):

  • Besök 1 = 60-80 min. Teori, gruppindelning, bildmanus/planering

  • Besök 2 = Halvdag (2-4 timmar). Filma, redigera, filmvisning

 • Ett besök/klass:

  • Om ni hellre föredrar att genomföra Besök 1+2 på en heldag så går det också bra.

ATT FÖRBEREDA

 • Planera gruppindelning (rek 3-4 elever/grupp)

 • Tänk ut om ni önskar arbeta utifrån ett tema (t.ex klimatet, vänskap, medeltiden)

 • Projektor i klassrummet (vi visar bilder och filmklipp från egen laptop)

 • Förbered iPads: Ladda och kolla att iMovie finns installerat (1 st iPad/grupp)

 • Om ni väljer upplägget på två besök behövs iPads endast till Besök 2 (ej Besök 1)

ANIMATION (CUT OUT-TEKNIK) – Gränslös kreativitet​

 • Grupparbete (rek 3-4 st elever/grupp)Kort demonstration av animationsteknik, tips och knep

 • Animation

 • Enklare ljudläggning

 • Visning i klassrummet

UPPLÄGG & TIDSÅTGÅNG

 • Upplägget kan göras på en heldag, eller delas upp på två besök. Ni väljer.

 • Två besök/klass (ca 1 veckas mellanrum mellan besöken):

  • Besök 1 = 60-80 min. Teori, gruppindelning, bildmanus/planering

  • Besök 2 = Halvdag (2-4 timmar). Filma, redigera, filmvisning

 • Ett besök/klass:

  • Om ni hellre föredrar att genomföra Besök 1+2 på en heldag så går det också bra.


ATT FÖRBEREDA

 • Planera gruppindelning (rek 3-4 elever/grupp)

 • Animationsmaterial (färgade papper, pennor, kladdmassa, saxar, lera mm)

 • Tänk ut om ni önskar arbeta utifrån ett tema (t.ex klimatet, vänskap, medeltiden)

 • Projektor i klassrummet (vi visar bilder och filmklipp från egen laptop)

 • Förbered iPads: Ladda och kolla att Stop Motion Studio finns installerat (1 st iPad/grupp).

 • Gratisversionen av Stop Motion Studio funkar utmärkt